Báo cáo thị trường game mobile và user năm 2015 (P2)

Tiếp theo bài báo cáo về Thị trường game mobile 2015, trong nội dung bài chia sẻ hôm nay bạn đọc cùng News Appota theo dõi tiếp phần 2 được thực hiện bởi cơ sở nghiên cứu thị trường Newzoo nhé.

Có thể bạn quan tâm: Báo cáo thị trường game mobile và user năm 2015 (P1)

Bản bảo cáo là sự tóm lược sắc nét những điểm nổi bật nhất trong năm qua, mang lại cái nhìn khách quan và đầy tình chuyên môn đối với thị trường game mobile toàn cầu.

Đại gia mobile và 4 điều bạn chưa biết

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-1

Trang 1 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-2

Trang 2 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-3

Trang 3 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-4

Trang 4 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-5

Trang 5 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-6

Trang 6 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Thị trường tiềm năng và nhóm người dùng trọng tâm

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-7

Trang 7 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-8

Trang 8 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-9

Trang 9 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-10

Trang 10 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-11

Trang 11 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-12

Trang 12 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-13

Trang 13 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Dữ liệu App Store

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-14

Trang 14 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-15

Trang 15 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-16

Trang 16 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-17

Trang 17 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Một số thông tin khác

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-18

Trang 18 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-19

Trang 19 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-20

Trang 20 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-21

Trang 21 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p2-22

Trang 22 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Trên đây là toàn bộ báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015, hy vọng bài viết mang đến cho bạn được những giá trị hữu ích và cùng mong một năm mới 2016 thị trường game mobile Việt sẽ phát triển hơn nữa.

Appota team tổng hợp