Appota ra mắt onClan SDK cho hệ điều hành iOS, Android

Appota chính thức ra mắt bộ SDK cho ứng dụng mạng xã hội game thủ onClan trên cả hai nền tảng là iOS và Android.

Theo đó, các lập trình viên muốn sử dụng bộ SDK này cần phải import vào project và cấu hình cho phù hợp.

Github

Để có hướng dẫn chi tiết và cụ thể, mời các lập trình viên thao khảo đường dẫn dưới đây:

Unityhttps://github.com/appota/unity-onclan-sdk

iOS: https://github.com/appota/ios-onclan-sdk

Android: https://github.com/appota/android-onclan-sdk