Appota News

7 mốc thời gian quan trọng, 7 cơ hội lớn để thay đổi cả cuộc đời

Trong cuộc đời mỗi người sẽ có 7 mốc thời gian quan trọng tương ứng với 7 cơ hội lớn đủ để bạn thay đổi vận mệnh: Hoặc thành công, hoặc thất bại.

Khám phá đặc điểm và hành vi của "Thế hệ Z" thời đại 4.0

Bạn đã nghe nhiều đến cụm từ "Thế hệ Z" - nắm trong tay tương lai của đất nước, nhưng bạn có nắm rõ được những đặc điểm và hành vi của họ hay không? Khái niệm Gen Z hay thế hệ Z là những bạn trẻ sinh sau năm...

Editor’s pick

This week’s hottest

Latest articles