Thực tế và vọng tưởng khi bạn khởi nghiệp

Bạn đang khởi nghiệp và bạn có quá ảo tưởng về dự án của mình ?