Infographic: Marketing mobile vào năm 2013

Phần lớn các công ti không chắc chắn được liệu đầu tư vào mobile có mang lại hiệu quả hay không. Đó là một trong những ý chính rút ra từ thống kê của Uberflip trong infographic Mobile Marketing năm 2013: Thống kê và những con số, trong đó mô tả cách các thương hiệu đang sử dụng kênh mobile như thế nào, những xu hướng hiện tại và dự án tương lại cho mobile marketing.

Theo Uberflip