Infographic: sự phát triển mạnh mẽ của thị trường game mobile

Một trong những lĩnh vực phát triển mạnh mẽ nhất ở thế giới số là game mobile. Infographic đưới đây sẽ cho các bạn thấy sự phát triển của ngành công nghiệp này và chỉ ra một số  xu hướng game nổi bật. Sự phổ biến của game mobile ngày ngay cũng đã gây ảnh hưởng đến một số hoạt động truyền thống như xem TV. Mobile game ngày nay đang có được hàng trăm triệu người chơi trên toàn nước Mỹ. Điều đặc biệt là phần lớn trong số đó lại là phụ nữ.

Theo SponsorPay