Doanh thu Mobile Internet toàn cầu sẽ đạt 700 tỷ USD năm 2017

Theo một báo cáo của Digi Capital, trong vòng 4 năm từ 2013 đến 2017, doanh thu của Mobile Internet toàn cầu sẽ tăng trưởng 300% và đạt mốc 700 tỷ USD.

Số liệu được Digi Capital đưa ra cho thấy, sau khoảng 4 năm,  doanh thu tăng tập trung chủ yếu ở M-Comerce (Thương mại điện tử trên mobile). Theo sau đó là các ứng dụng người dùng (74 tỷ USD) , ứng dụng doanh nghiệp (53 tỷ USD), quảng cáo trên mobile (42 tỷ USD) và các thiết bị dạng wearable đạt 11 tỷ USD.

Miếng bánh Mobile Internet toàn cầu.

Rõ ràng thị trường mobile đang tiếp tục phát triển nhanh chóng và cơ hội cho các starup mobile vẫn còn rộng mở.

Ngoài ra, báo cáo cũng nêu ra những khu vực trên thế giới có doanh thu cao nhất. Không khó để nhận ra châu Á và Bắc Mỹ là 2 thị trường đem đến nhiều tiền nhất. Châu Á với những quốc gia có dân số trẻ và năng động trong khi thị trường Bắc Mỹ luôn là thị trường có thu nhập bình quân rất cao. Phần lớn doanh thu cũng như lợi nhuận của ngành đang tập trung tại 2 thị trường này.

Châu Á và Bắc Mỹ chiếm phần lớn doanh thu toàn cầu

Dự đoán đến năm 2017, châu Á và Bắc Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh và chiếm khoảng 74 % thị phần doanh thu Mobile Internet toàn cầu. Đáng chú ý nhất vẫn là thị trường đông dân tại châu Á khi nhảy vọt từ 40 tỷ USD trong năm 2013 lên 75 tỷ USD trong năm 2014 và có thể lên tới 230 tỷ USD sau 3 năm nữa.

Theo VentureBeat