4 mô hình quản trị nhân sự hiện đại giúp tối ưu nguồn lực cho Doanh Nghiệp

Quản trị nhân sự hiện đại có những mô hình nào? Đâu là mô hình tốt nhất giúp các Doanh nghiệp có thể tối ưu hóa mọi nguồn lực của mình? Hãy cùng News Appota tìm hiểu ngay ở bài viết sau đây.

Trước hết, quản trị nhân sự là công tác quản lý và tổ chức hợp lí nguồn nhân sự của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp với nhiệm vụ thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, … người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo, tổ chức trong doanh nghiệp để bảo đảm phù hợp với luật lao động. Vậy hiện nay có những mô hình quan tri nhan su nào đang được áp dụng?

Mô hình Michigan: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

4 mô hình quản trị nhân sự hiện đại giúp tối ưu nguồn lực cho Doanh Nghiệp 1

Đây là mô hình quản trị nhân sự hiện đại được rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay sử dụn với chức năng:

Tuyển dụng: Tuyển chọn những người có khả năng thực hiện công việc đã được xác định bởi cấu trúc, kết hợp nguồn nhân lực với nhu cầu hoặc công việc kinh doanh.
Hiệu quả và đánh giá: Thành quả lao động của nhân viên sẽ được ghi nhận và kiểm nghiệm trong quá trình đánh giá nhân lực.
Định mức lương: Lương bổng của nhân viên liên quan đến hiệu quả công việc và thành tựu được công nhận. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở xác định mức tiền lương, khen thưởng và phát triển trong tương lai.
Phát triển nhân lực: Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực để nâng cao hiệu suất hiện tại và khả năng của họ, định hướng những kỹ năng phù hợp với các yêu cầu tương lai.

Tóm lại: Mô hình Michigan nhấn mạnh rằng cần phải có sự tương quan và gắn kết của hoạt động nhân sự trong tổ chức, lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Cơ sở mô hình:

– Thành tích trong công việc

– Kiểm tra lại các chiến lược và hệ thống cơ cấu tổ chức để quản lý con người cho tốt.

– Chỉ tuyển chọn các nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc của tổ chức.

– Ghi nhận thành quả lao động của nhân viên trong quá trình đánh giá thực hiện công việc.

– Xác định mức khen thưởng với kết quả đánh giá nhân viên.

Mô hình Harvard: Lấy con người làm trung tâm

Với mô hình quản trị nhân sự này thì người lao động sẽ bị chịu tác động bởi 3 yếu tố: Chế độ làm việc, các dòng di chuyển nhân lực và mức lương bổng.

4 mô hình quản trị nhân sự hiện đại giúp tối ưu nguồn lực cho Doanh Nghiệp 2

4 mô hình quản trị nhân sự hiện đại giúp tối ưu nguồn lực cho Doanh Nghiệp 3

Tiêu chí của mô hình này là đặt con người ở trung tâm, lấy con người làm trung tâm, coi trọng vấn đề giao tiếp trao đổi, tạo động lực và vai trò lãnh đạo, mang sự hài lòng của nhân lực làm nền tảng để làm việc và phát triển. Bởi vì con người chính là nhân tố ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống phát triển của tổ chức. Con người có thể làm mọi thứ nếu nhận được sự khích lệ hợp lý.

Mô hình quản trị nhân sự Nhật Bản: Ít có sự sáng tạo mới mẻ

Mô hình quản trị nhân lực Nhật Bản được xây dựng dựa trên 3 nhân tố cơ sở đó là:

– Công nhân là người cần có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cao.

– Đồng thời cần nghiên cứu chất lượng và hạ giá sản phẩm của mình so với thị trường.

– Tạo sự thống nhất giữa người lao động và doanh nghiệp.

Nội dung:

– Chính sách tuyển dụng.

– Thăng tiến và thù lao.

– Chính sách làm việc và đào tạo.

– Tham gia trực tiếp vào công việc quản trị nhân lực ở các doanh nghiệp,… trên thế giới.

Tuy nhiên, việc luôn duy trì công việc cho lao động có sẵn, mang đến cơ hội thăng tiến trong nội bộ nhân viên lại khiến cho công ty ít có cơ hội sử dụng nguồn nhân lực trẻ với cái nhìn mới mẻ, đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo hơn, tạo bước ngoặt cho tương lai.

Mô hình quản trị nhân sự tổng thể định hướng tương lai

Mô hình quan tri nhan su tổng thể định hướng viễn cảnh là mô hình mà hệ thống các chính sách và biện pháp quản trị hướng tới một bối cảnh rõ ràng trong tương lai.

Theo mô hình này, các mục tiêu, chiến lược và công cụ trong quản trị nhân lực khởi nguồn từ tôn chỉ của tổ chức. Nhân sự được quyền tham gia trong quá trình triển khai, áp dụng và đánh giá thành quả. Đồng thời, mô hình này cũng thể hiện sự quan tâm tới lợi ích của khách hàng, nhân viên và môi trường xung quanh.

Mô hình bao gồm:

  • Bốn chức năng quản trị nhân lực tổng quát: tuyển dụng, đánh giá và định mức, phát triển nhân lực.
  • Bốn nhóm được hưởng lợi ích: cổ đông, khách hàng, cộng đồng, nhân viên.
  • Ba hướng tiện ích thời gian: định hướng viễn cảnh, chiến lược, tác nghiệp.

Và 3 thành phần:

  • Viễn cảnh doanh nghiệp tổng thể là cơ sở quan trọng nhất.
  • Mô hình tổng thể của tuyển dụng, đánh giá nhân lực, thù lao và phát triển nhân lực định hướng viễn cảnh.
  • Trao đổi thông tin, hợp tác và đánh giá hiệu quả tổ chức mang tính liên kết.

Trên đây là những mô hình quản trị nhân sự hiện đại đang được các Doanh nghiệp, Công ty hay các Startups áp dụng để tối ưu nguồn lực, phát triển mở rộng hơn nữa. Nếu bạn biết thêm model nào thì hãy chia sẻ với chúng tôi nhé.

Nguồn bài tổng hợp