Xu hướng kiếm tiền từ game theo mô hình Freemium

Freemium thuật ngữ mới, đó là sự kết hợp giữa Free và Premium, Free là miễn phí, còn Premium là có phí, kết hợp lại ta có Freemium…. Vậy Freemium là gì

Nguồn Mavenlink