Tại sao các sếp thường thích những nhân viên lạc quan?

Suy nghĩ lạc quan tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta trong những thời điểm không chắc chắn, thúc đẩy chúng ta hành động theo hướng tích cực. Lý do là những người lạc quan thường mong đợi những điều tốt đẹp sẽ xảy ra khi đối mặt với thách thức, và quan trọng nhất là: họ tin rằng hành vi của họ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra thay đổi tích cực.

Người lạc quan dễ tìm được việc hơn.