Phát triển ứng dụng di động: được ăn cả, ngã về không

Báo cáo của VisionMobile nghiên cứu về thị trường ứng dụng di động toàn cầu được công bố trong quý 3/2014 cho thấy doanh thu tới từ phát triển app tập trung chủ yếu ở 1,6% các nhà phát hành, còn 98,4% còn lại kiếm được ít hơn nhiều.

Phân phối thu nhập thị trường phát triển ứng dụng di động. Ảnh: developereconomics.com

Nếu như trong nền kinh tế tư bản có nhóm người chỉ chiếm 1% dân số nhưng lại sở hữu phần lớn tài sản, thì trong lĩnh vực phát triển ứng dụng, 1,6% các nhà phát hành có những ứng dụng kiếm được trên 500.000 USD/ tháng.

Trong nhóm 98,4% các nhà phát triển ứng dụng có thể chia thành các nhóm: không có gì, nghèo khó, sống lay lắt, và nhóm có thu nhập.

Nhóm không có gì chiếm 47% tổng số nhà phát triển, bao gồm những người không kiếm được một đồng nào (24%) và những người có thu nhập nhưng ít hơn 100 USD/tháng. Số tiền này không thể bù đắp được chi phí trang thiết bị cho viết app và thử nghiệm, chi phí đưa app lên nền tảng. Chỉ 35% nhà phát triển app iOS nằm trong nhóm này so với 49% nhà phát hành app Android.

Nhóm nghèo khó chiếm 22% tổng số nhà phát hành app, có thu nhập từ 100 – 1000 USD/ tháng. Trong nhóm này có 15% có thu nhập dưới 500 USD/ tháng, còn lại 7% có thu nhập từ 500 – 1000 USD/ tháng. Giả sử mỗi nhà phát hành có 3 nhân viên thì doanh thu trên không đủ để trả lương cho nhân viên ở bất cứ đâu trên thế giới.

Nhóm sống lay lắt chiếm 19% tổng số nhà phát hành app, có thu nhập từ 1000 – 10.000 USD/ tháng, là mức thu nhập tương đối tốt nếu app không đòi hỏi chi phí duy trì như hosting. Phần còn lại là nhóm có thu nhập, kiếm nhiều hơn 10.000 USD/ tháng.

Mức thu nhập trên cho thấy phần lớn các nhà phát hành app không tự nuôi được bản thân, tạo nên cơ cấu thị trường phát triển app không bền vững. Nguyên nhân của điều này có thể là do các nhà phát hành app không tìm được cách để app của họ được phát hiện, được tải về và được dùng.

Nghiên cứu của VisionMobile được thực hiện trên 137 quốc gia, tập hợp phản hồi từ 10.000 nhà phát hành. Chi tiết xem tại đây.

Theo TechinAsia