Khuyễn mãi lớn! Hỗ trợ doanh thu khi tích hợp SDK (1-3/2014)

Từ ngày 1/01/2014 tới hết tháng 03/2014, khi Nhà phát triển đưa các Apps – Game lên hệ thông phân phối của Appota và tích hợp SDK sẽ được nhận hỗ trợ doanh thu hấp dẫn!

Hình thức hỗ trợ như sau:

– Hỗ trợ 5% doanh thu trong 6 tháng (Kể từ ngày version tích hợp SDK được publish) cho các đối tác tích hợp SDK payment, cụ thể dựa trên tỉ lệ cơ bản 30% – 70%, thì đối tác sẽ hưởng 75% khi tích hợp SDK payment
– Hỗ trợ 10% doanh thu trong 6 tháng (Kể từ ngày version tích hợp SDK được publish) cho các đối tác tích hợp SDK game, cụ thể dựa trên tỉ lệ cơ bản 30% – 70%, thì đối tác sẽ hưởng 80% khi tích hợp SDK game.

Khuyến mãi sẽ áp dụng đến hết tháng 03/2014!

Trân trọng!sdk