Top 7 quỹ đầu cơ tốt nhất thế giới trong năm 2016

Danh sách 20 quỹ đầu cơ tốt nhất thế giới được công bố bởi công ty LCH Investments có trụ sở ở London, Anh. Xếp hạng này dựa trên số lãi ròng mà quỹ đạt được kể từ khi thành lập.

7 quỹ dẫn đầu trong danh sách của năm 2016 vừa được LCH công bố có tổng tài sản hơn 275 tỷ USD và đã đạt tổng lợi nhuận hơn 200 tỷ USD kể từ khi thành lập.

Trong năm 2016, chỉ riêng 7 quỹ này đạt tổng lợi nhuận 10,6 tỷ USD. Trong đó, duy nhất quỹ của George Soros là thua lỗ.

1. Bridgewater

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-1

Nhà điều hành: Ray Dalio

Lãi ròng trong năm 2016: 4,9 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1975): 49,4 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 117,8 tỷ USD

2. Soros Fund Management

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-2

Nhà điều hành: George Soros

Lãi ròng trong năm 2016: Lỗ 1 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1973): 41,8 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 28 tỷ USD

3. D.E. Shaw

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-3

Nhà điều hành: David Shaw

Lãi ròng trong năm 2016: 1,2 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1988): 25,3 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 27 tỷ USD

4. The Baupost Group

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-4

Nhà điều hành: Seth Klarman

Lãi ròng trong năm 2016: 2,7 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1983): 25,3 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 31 tỷ USD

5. Citadel

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-5

Nhà điều hành: Ken Griffin

Lãi ròng trong năm 2016: 1 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1990): 25,2 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 24,1 tỷ USD

6. Appaloosa

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-6

Nhà điều hành: David Tepper

Lãi ròng trong năm 2016: 0,7 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1993): 23,5 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 15,8 tỷ USD

7. Quỹ Och Ziff

top-7-quy-dau-co-tot-nhat-gioi-trong-nam-2016-7

Nhà điều hành: Daniel Och

Lãi ròng trong năm 2016: 1,1 tỷ USD

Lãi ròng kể từ khi thành lập (năm 1994): 23,1 tỷ USD

Tổng tài sản quản lý: 33,5 tỷ USD

Theo Business Insider