Tags Giới tính

Tag: giới tính

infographic: sự khác biệt về sử dụng ứng dụng di động theo giới tính

Trong khi phụ nữ là một phân khúc thị trường rộng lớn, tiềm năng và đang phát triển, chiến lược marketing cho phân khúc...

Most Read