infographic: sự khác biệt về sử dụng ứng dụng di động theo giới tính

Trong khi phụ nữ là một phân khúc thị trường rộng lớn, tiềm năng và đang phát triển, chiến lược marketing cho phân khúc này lại không được tập trung thích đáng.

Nghiên cứu marketing mới đây của công ty Apsalar thực hiện trên 500 triệu người dùng trên cả 2 hệ điều hành Android và iOS sẽ khiến những người làm marketing phải suy nghĩ lại về kế hoạch marketing của mình. Đồng thời, bản phân tích này cũng cho thấy những sự khác biệt thú vị về cách đàn ông và phụ nữ mua và sử dụng ứng dụng di động.

Phụ nữ cài đặt ứng dụng nhiều hơn đàn ông 40%, mua nhiều hơn 17% ứng dụng tính phí và họ chi nhiều hơn so với đàn ông đến 87% cho những ứng dụng này. Nói cách khác, nếu bạn muốn kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh ứng dụng, tốt hơn bạn nên tập trung vào phân khúc thị trường phụ nữ.

Top ứng dụng của phụ nữ Top ứng dụng của đàn ông
  1. Social media
  2. Tin tức
  3. Năng suất
  4. Phong cách suất
  5. Sách
  1. Kinh doanh
  2. Game
  3. Bản đồ
  4. Du lịch
  5. Sức khỏe & rèn luyện

Đàn ông dẫn đầu trong 2 danh mục ứng dụng: game mobile và chi tiêu cho ứng dụng thu phí trong. Trong khi chúng ta vẫn mải chạy theo xu hướng marketing theo giới tính tuyền thống, phụ nữ lại là giới sử dụng ứng dụng  social media nhiều hơn đàn ông đến 600%, sử dụng ứng dụng mới nhiều hơn đàn ông 90%, và sử dụng các ứng dụng về hiệu suất nhiều hơn đàn ông 89%.

Một điều khác biệt thú vị nữa là dù được biết với khả năng tìm đường tốt hơn phụ nữ, đàn ông lại sử dụng các ứng dụng tìm đường nhiều hơn phụ nữ 40%.

Theo Venturebeat