Báo cáo thị trường game mobile và user năm 2015 (P1)

Bên cạnh thị trường Trung Quốc tiềm năng thì Đông Nam Á đã và đang trở thành thị trường mục tiêu đối với ngàng game mobile. Kết thúc một năm 2015 với nhiều biến cố, bạn đọc cùng Appota News điểm qua những dấu mốc quan trọng đối với thị trường và người sử dụng nhé.

Báo cáo “Tổng quan Thị trường Game Mobile 2015” được thực hiện bởi cơ sở nghiên cứu thị trường Newzoo. Được đáng giá là sự tóm lược sắc nét những điểm nổi bật nhất trong năm 2015.

Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-1

Trang 1 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-2

Trang 2 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-3

Trang 3 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Thị Trường Game Mobile

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-4

Trang 4 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-5

Trang 5 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-6

Trang 6 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-7

Trang 7 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-8

Trang 8 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-9

Trang 9 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Mobile Power User

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-10

Trang 10 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-11

Trang 11 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-12

Trang 12 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-13

Trang 13 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Các nhà Maketing Mobile Miễn Phí

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-14

Trang 14 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-15

Trang 15 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-16

Trang 16 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-17

Trang 17 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

bao-cao-thi-truong-game-mobile-va-user-nam-2015-p1-18

Trang 18 – Báo cáo Tổng quan thị trường game mobile 2015

Với phần 1 của Báo cáo trên đây hy vọng bạn đọc đã có được một phần góc nhìn thị trường game mobile trong năm 2015. Đón đọc phần 2 sẽ được Appota News cập nhật sớm nhất có thể nhé. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trên page.

Appota Team tổng hợp