Infographic: so sánh giữa App Store và Google Play

Google Play và App Store là 2 kho tải đang thống trị thị trường di động ngày nay. Những người quan tâm đến công nghệ và giới truyền thông luôn thích so sánh 2 kho tải này với nhau. Tuy nhiên, từ trước đến nay, những so sánh ấy vẫn đi theo lối mòn về số lượng app, tỉ lệ tăng trưởng…Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một Infographic đầy đủ với một cái nhìn khác lạ về sự so sánh giữa 2 kho tải này.

Theo Kinvey