65% người dùng internet trên điện thoại sử dụng Android

Kết thúc năm 2013, Android chiếm 65% thị phần sử dụng internet trên điện thoại toàn cầu, iOS chiếm 20%, còn lại là các hệ điều hành khác. Số liệu dưới đây được so sánh từ quý cuối 2011 và 2013, cho thấy trong vòng 2 năm, Android đã gấp đôi thị phần từ 32% lên 65%. iOS cũng tăng nhưng với tốc độ khá khiêm tốn, 7% trong 2 năm. Trong khi đó, tất cả các hệ điều hành còn lại đều có xu hướng giảm.

 

android used by 65% mobile internet users

Theo GlobalWebIndex