Tags Giải mã nhân lực ngành Game

Tag: Giải mã nhân lực ngành Game

Talkshow “Giải mã nhân lực ngành Game”

Ngành công nghiệp game dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 5 năm tới nhưng nguồn nhân lực có đáp ứng được hay không? Cùng các chuyên gia "mổ" xẻ...

Most Read