Tags Chiến lược Marketing

Tag: Chiến lược Marketing

6 bài học “đắt giá” trong chiến lược đổi thương hiệu của Burberry

Năm 2016, Burberry đã tích cực thay đổi chiến lược để tăng lợi nhuận nhưng vẫn dựa trên các nguyên tắc cốt lõi của thương hiệu. Nhờ thế mà Burberry ngày càng khẳng định giá trị của mình trên thị trường thời trang sang ...

Chiến lược Marketing và 6 bước xây dựng chiến lược hiệu quả nhất

Chiến lược Marketing được định nghĩa như thế nào mới đúng? Bạn đã nắm bắt được 6 bước xây dựng chiến lược hiệu quả nhất sau đây chưa?

Most Read