Tags Asia

Tag: Asia

Báo cáo của Comscore: Southeast Asia Digital future in focuse 2013

Với hơn 16,1 triệu người sử dụng internet mỗi tháng, Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong khu vực ASEAN về số lượng người tiếp cận Internet, tăng 14% so với 2012.

Infographic of the month (Sept 2013): The millions in mobile

We're back with Tech In Asia's infographic of the month for September. We've got lots of "millions" this month and plenty of stats that...

Nielsen report: the smartphone adoption gap in Asia Pacific

Last year, a Google representative from the Asia Pacific predicted that mobile devices will slowly overtake PCs in the region. While this holds to be...

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đóng góp 80% doanh thu từ Game cho Google Play

Tại Hội nghị kết nối thường trực , Junde Yu (Phó giám đốc APAC của App Annie) đã đưa ra những số liệu rất...

Most Read