Những ngôn ngữ lập trình có mức lương khủng nhất

Lập trình  là một trong những  nghề “hot” nhất  hiện nay và cũng đồng nghĩa với đó là mặt bằng lương của lập trình viên luôn ở top trên so với những ngành nghề còn lại. Tuy nhiên, việc thành thạo những ngôn ngữ khác nhau lại đem về cho LTV những mức thu nhập cũng khác nhau.

Bảng thống kê dưới đây thu thập số liệu từ những lập trình viên tại Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh khá chân thực xu hướng hiện nay về những ngôn ngữ lập trình. Đứng top đầu là Ruby on Rails, một Framework để phát triển ứng dụng web. Ruby on Rails đang là ngôn ngữ có mức lương cao nhất bởi những ưu thế mà nó mang lại (Twitter, Scribd là một trong những ứng dụng web sử dụng Ruby on Rails) trong khi số lượng lập trình viên thành thạo còn chưa nhiều.

Sự phát triển của nền tảng iOS mang đến cho những lập trình viên Obj C nhiều cơ hội tuyệt vời để phát triển và mức lương dành cho họ chỉ đứng sau Ruby on Rails. Những ngôn ngữ lập trình đã có mặt lâu đời và được nhiều lập trình viên biết đến có vẻ không được trọng dụng cho lắm khi mức lương mà các lập trình viên này nhận được kém hơn nhiều.