- Startups
Ngày Đăng: Posted on

Thị trường game di động Việt và hướng đi mang lại thành công

Thị trường game di động Việt trong vài năm gần đây diễn ra rất sôi nổi với hàng trăm nhà phát hành game trong, ngoài nước tham gia và số lượng người chơi đông đảo. Những định hướng sau có thể giúp những nhà phát hành mới có được thành công tại thị trường game …