- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Hội thảo MNTO 2016: cơ hội cho những nhà phát triển tại Việt Nam

Hội thảo MNTO 2016 (Mobile Networking Traffic Optimization – Tối ưu hóa chất lượng người dùng từ quảng cáo cho các ứng dụng di động) lần đầu tiên sắp được diễn ra tại Hà Nội, hứa hẹn sẽ đưa ra những giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả quảng cáo đối với những ứng dụng trên nền tảng …