Khám phá đặc điểm và hành vi của "Thế hệ Z" thời đại 4.0

Bạn đã nghe nhiều đến cụm từ “Thế hệ Z” – nắm trong tay tương lai của đất nước, nhưng bạn có nắm rõ được những đặc điểm và hành vi của họ hay không?

Khái niệm Gen Z hay thế hệ Z là những bạn trẻ sinh sau năm 1996, gần với thời điểm …