11 phẩm chất cần có để làm một Leader và lãnh đạo tốt

Để làm một lãnh đạo – Leader thực thụ không hề dễ nhưng nếu bạn có đủ 14 phẩm chất, đặc điểm sau đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.