- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Infographic: Thông tin cá nhân của bạn đã được sử dụng thế nào trên internet

Sau khi các công ty công nghệ lớn bao gồm Facebook, Google, Microsoft, Apple lần lượt  bị vướng vào nghi án tham gia vào chương trình theo dõi điện tử  của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) có tên PRISM. Dư luận cũng như người dùng khắp nơi trên thế giới dấy lên câu …