- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Người Mỹ dành 58 phút mỗi ngày cho smartphone của mình.

Nghiên cứu mới nhất của Experian cho thấy thời gian sử dụng smartphone trung bình của một người Mỹ trưởng thành là 58 phút một ngày. Đặc biệt, quá nửa thời gian ấy người Mỹ sử dụng smartphone của họ cho việc nói chuyện và nhắn tin thông thường. Nghiên cứu của Experian cũng cho …