- Infographic
Ngày Đăng: Posted on

Infographic: Tổng quan thị trường quảng cáo di động ở Việt Nam Q1 2013

Thị trường quảng cáo di động ở Việt Nam quý 1 vừa qua đánh dấu sự suy giảm lớn về lượng quảng cáo qua lượt hiển thị trên feature phone (giảm tới 15%). Nokia đang dần mất ngôi vương trên thị trường sản phẩm di động tại Việt Nam thay vào đó là sự vươn …