- ICT News, Startups
Ngày Đăng: Posted on

Một sản phẩm tốt không có nghĩa sẽ là một sản phẩm thành công

Theo anh Nguyễn Duy Anh, người từng có nhiều năm làm việc tại Rakuten (Nhật Bản) cho biết, dù một sản phẩm có tốt nhưng không giải quyết được vấn đề của người dùng, không thể tách biệt với người dùng và thị trường thì đó là 1 sản phẩm thất bại. Thông tin trên …