- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Gartner thông báo doanh thu quảng cáo qua thiết bị di động đạt 11.4 tỉ đô vào năm 2013

Doanh thu từ quảng cáo qua di động toàn cầu sẽ phát triển 400% từ năm 2011 đến năm 2016. Theo dự đoán của Công ty Gartner, doanh thu quảng cáo qua thiết bị di động sẽ đạt 11.4 tỉ USD vào cuối năm nay và sẽ đạt đến 24.5 tỉ USD vào năm 2016. …