- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

GWI: Instagram là mạng xã hội tăng trưởng nhanh nhất thế giới, các thiết bị di động vẫn thống trị

Theo nghiên cứu mới nhất từ GlobalWebIndex (GWI), Instagram là mạng xã hội tăng trưởng nhanh nhất thế giới với số lượng người dùng mới tăng 23% trong vòng 6 tháng qua. Nhưng xét trên quy mô người dùng, thuộc top 5 mạng xã hội phôt biến nhất thế giới vẫn là nhưng tên tuổi …