- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Google nói về sự phân mảnh của Android và giải pháp khả thi hiện tại của hãng

Android là một nền tảng mở, là hệ điều hành được sử dụng bởi hàng trăm triệu chiếc smartphone trên toàn thế giới. Với các hãng OEMs, sự mở Android như một đôi cánh giúp họ bay xa, bay cao trên thị trường smartphone, thế nhưng với chính cha đẻ của nó, Google, Android mở dường …