- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Thị trường game mobile 2015 tăng trưởng đạt mức thần kỳ

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin đặc biệt là smartphone đã tạo nền tảng cho ngành công nghiệp game mobile trong trong nước và quốc tế chạm tới một đỉnh cao mới. Và năm 2015 dường như đã đủ để minh chứng cho điều đó khi đạt mức doanh thu 30 tỷ …