- ICT News
Ngày Đăng: Posted on

Lượt tải Google Play gấp đôi App Store, doanh thu bằng 1/2

luot-tai-google-play-gap-doi-app-store-doanh-thu-bang-12-1

Nếu năm 2014 số lượt tải của Google Play nhiều hơn 60% của App Store thì năm 2015 con số này tăng lên 100% (tức gấp đôi). Điều này đồng nghĩa với việc Google Play không chỉ phát triển hơn trong năm 2015, mà nó còn có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với App Store của Apple.