- Infographic
Ngày Đăng: Posted on

Infographic: Người dùng sử dụng di động của mình như thế nào?

Viễn cảnh đạt được nhiều người tiêu dùng sản phẩm qua smartphone luôn là mơ ước của những người làm marketing. Tuy nhiên, đôi khi mọi thứ không đi theo hướng mà ta mong muốn. Các dữ liệu mới đây cho thấy 68% người dùng di động sử dụng di động tại nhà. Điều đặc …