- Startups
Ngày Đăng: Posted on

Cơ hội và thách thức của các công ty công nghệ tại Đông Nam Á

Đối với các công ty công nghệ thị thị trường Đông Nam Á là một thị trường cực kỳ tiềm năng với dân số lên đến 600 triệu người, tuy nhiên thách thức lớn nhất nếu muốn chinh phục thị trường này là sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa của các quốc …