- Official News
Ngày Đăng: Posted on

Câu chuyện về các quốc gia sử dụng ví điện tử thay thế tiền mặt

Ví điện tử ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Hiện tượng không tiền mặt đang trở thành xu hướng của thời đại ở các nước đang phát triển. Tỉ lệ thanh toán tiền mặt ngày càng giảm tại nhiều nơi. Và đoán xem, quốc gia nào đang đứng đầu trong trào lưu …

- Official News
Ngày Đăng: Posted on

VÍ ĐIỆN TỬ – MỘT TRONG NHỮNG XU HƯỚNG THANH TOÁN MỚI

Trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển mạnh, hàng loạt những sự thay đổi trong cách thức giao dịch tiền bạc trên thế giới cũng đã nảy sinh. Ví điện tử cũng từ đó mà xuất hiện và trở thành một phương thức thanh toán khá phổ biến. Khái niệm ví …