About Author

- Official News
Ngày Đăng: Posted on

Cách lựa chọn từ khóa tốt nhất cho ứng dụng mobile

Khi xây dựng chiến lược marketing cho apps, một trong những bước quan trọng cần tiến hành là xác định từ khóa tìm kiếm cho apps. Từ khóa được đánh giá là công cụ hỗ trợ thúc đẩy tăng lượng người dùng hiệu qủa  nhất, chỉ sau App Store Optimization (ASO).  Nếu app của bạn …

- ICT News, Startups
Ngày Đăng: Posted on

Những số liệu đặc biệt trong Game Analytics cần quan tâm

Bạn có biết rằng các số liệu trong phân tích trò chơi (game analytics metrics) có thể được sử dụng nhiều hơn ngoài việc cải thiện trò chơi của bạn? Đúng thế, ngoài khả năng giúp bạn cải thiện trò chơi chúng cũng có thể được sử dụng để giúp bạn bán được trò chơi …