About Author

- Official News
Ngày Đăng: Posted on

Xuất Bản Sách Nhờ Xây Dựng Fanpage Truyền Thông Cho Appota

xuat-ban-sach-nho-xay-dung-fanpage-truyen-thong-cho-appota

Năm 2016, Nguyễn Minh Tú bắt đầu xây dựng fanpage giải trí Nhà Thổ. Đây là được coi là một kênh truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Appota. Với nội dung hài hước và sáng tạo, Nhà Thổ nhanh chóng trở thành một fanpage được nhiều bạn trẻ yêu thích và được nhà …