- Infographic, Startups
Ngày Đăng: Posted on

Những ngôn ngữ lập trình có mức lương khủng nhất

Lập trình  là một trong những  nghề “hot” nhất  hiện nay và cũng đồng nghĩa với đó là mặt bằng lương của lập trình viên luôn ở top trên so với những ngành nghề còn lại. Tuy nhiên, việc thành thạo những ngôn ngữ khác nhau lại đem về cho LTV những mức thu nhập cũng khác nhau.